Ethische richtlijn

Zensangha.nl, in deze vertegenwoordigd Kees Hagenaar,  is verbonden met Zensangha Belgie en in het bijzonder aan de Leraar Frank De Waele Roshi.

Frank Roshi heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het ethisch en deonthologisch charter rond grensoverschrijdend gedrag, wat is vastgesteld  door de Boeddhistische Unie Belgie.

Het charter betreft hier vooral gedrag van de Leraar (of diens vertegenwoordiger), Leerling en belangstellenden die deelnemen aan enigerlei vorm van activiteiten die door Zensangha.nl worden aangeboden, waarbij er sprake is van machtsongelijkheid, ongewenst seksueel, issolatie (grooming) en of manipulatief gedrag.

Kees Hagenaar onderschrijft de inhoud van het genoemde charter! Voor de volledige tekst klik hier.

Indien er op enigerlei sprake is van ervaren ongewenst gedrag, ga dan het gesprek aan met degene bij wie je dit ervaren hebt. Indien je geen of onvoldoende gehoor vindt, kan je contact opnemen met met een van de twee vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen
Twee leden van Zensangha Belgie hebben de rol van vertrouwenspersoon opgenomen.
De heer Stan Weyns, mob.nr 0032 496 41 48 83 .
Mevrouw Patricia Van Huffel.
Met beiden kan contact opgenomen worden. 

Schuiven naar boven