Jouw (financiële) bijdrage en wat wij bieden

* De kosten voor de Mindfulness Based Stress Reduction training bedragen € 490,- voor de totale training inclusief deelname aan de stilte dag.

Individuele training  € 100 per bijeenkomst

* De kosten voor een Terugkomavond bedragen € 35-.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Deze kosten dien je vooraf te betalen op rekeningnummer NL60INGB 0007 7556 42 ten name van Getijden Centrum voor Mindfulness.
Pas als het bedrag van de cursus op de rekening is bijgeschreven, ben je toegelaten tot de training.

Zelf investeren 
Als cursist maak je de keuze om tijd voor jezelf te nemen. Naast deelname aan de training behaal je resultaat door zes van de zeven dagen tijdens de cursusperiode maximaal een uur huiswerk te maken. Daar is moed voor nodig omdat u in uw ‘eigen’ spiegel kijkt. Tijd vinden is jezelf tijd gunnen, dit is een keuze die jij alleen kunt maken.
Je leert vanuit liefdevolle vriendelijkheid te zijn bij de vragen en inzichten die zich op dat moment aandienen. 

Onkostenvergoeding door zorgverzekeraar.
Indien je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt afgesloten, kan het zijn dat je een groot deel van de kosten terug ontvangt. Geef dat aan bij je inschrijving voor de MBSR training. Na de training ontvang je een factuur die je zelf naar je zorgverzekeraar opstuurt. 
Bijvoorbeeld: VGZ verzekerden die een verwijzing hebben van de huisarts met de diagnose BURN-OUT komen ervoor in aanmerking 

Wij bieden
Getijden schept de voorwaarde door goed opgeleide trainers in te zetten die hun kennis onderhouden door de mindfulnesspraktijk dagelijks te beoefenen. Zij volgen intervisie en houden actuele ontwikkelingen vanuit de literatuur bij. Trainers nemen deel aan Mindfulnessretraites en gerichte trainingen.  
Getijden zorgt voor een zorgvuldige voorbereiding van de inhoud van de training.´

"Mijn veerkracht is toegenomen, juist omdat ik minder vaak de uitersten van mijn inspanningen verg."
Ervaring
deelnemer
Schuiven naar boven