Mindfulness

Mindfulness betekent: “met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel over te hebben”.

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness Based Stress Reduction training (MBSR) leert je om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van gedachten, gevoelens en emoties.  

De training nodigt je uit om bewust stil te staan bij het ervaren van wat zich op dat moment aandient en zonder daar een direct oordeel over te hebben. Zo ontstaat ruimte om op een andere, meer effectieve manier met je gevoelens en gedachten om te gaan. Hierdoor kun je effectiever omgaan met stress, spanningen, burn-out klachten en/of en bij het ervaren sombere gevoelens . 
Je bent en blijft je eigen regisseur van het proces, waarbij de uitnodiging is dat jij oefent binnen mogelijkheden je eigen grenzen. 

Doelgroep

  • Volwassenen met lichamelijke klachten die moeilijk verklaarbaar zijn en die leiden tot veel piekeren, slechter slapen, pijnbeleving en werkuitval.
  • Bij BURN-OUT klachten.
  • Terugkerende somberheidklachten
  • Op verwijzing van een psycholoog/psychotherapeut ter ondersteuning van de behandeling. 

Wat kan jij je eigen maken?

  • Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu.
  • Effectief omgaan met stress, spanningen, piekeren, slaapproblemen.
  • Een vriendelijke houding naar jezelf en anderen.
  • Vanuit een  nieuwe/vernieuwende wijze je verhouden tot  lichamelijke klachten.
"Ik voelde me altijd opgejaagd, mijn denken stond nooit stil. Door de training is het contact met mijn lichaam verbeterd. En word ik mij eerder bewust van de signalen die mijn lichaam afgeeft. Door een adempauze te nemen, heb ik de tijd om voldoende afstand te nemen en op een voor mij passende te reageren.
Ervaring
Deelnemer

Inhoud van de training
De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een stilte dag tussen bijeenkomst 6 en 7.
In de bijeenkomsten leer je jezelf  vier basis mindfulnessoefeningen aan: de lichaamsscan, zitmeditatie, loopmeditatie en bewegen in aandacht. Een belangrijk onderdeel is de beoefening thuis, per bijeenkomst krijgt u huiswerkopdrachten.

Leren van elkaar 
Deelnemers kunnen ook van elkaar leren. Daarom worden zij in de gelegenheid gesteld om samen te spreken over persoonlijke ervaringen tijdens de training of opgedaan tijdens het huiswerk. 

Individuele training Het is ook mogelijk een 8-weekse training een op een te volgen 

Kleding
Het advies is makkelijke kleding te dragen op de trainingsavonden en de stiltedag. Neem ook een fleecedeken mee. Al het overige trainingsmateriaal is aanwezig. 

Inschrijven
Klik hier..

Kennismaking 
Voorafgaand aan de training is er een informatiebijeenkomst en word je uitgenodigd voor een individueel gesprek.

"Ik geef duidelijker aan waar mijn grenzen liggen en vertrouw op mezelf."
Ervaring
deelnemer
Schuiven naar boven