Mindfulness

Mindfulness betekent: “met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel over te hebben”. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness Based Stress Reduction training (MBSR) leert je om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van gedachten, gevoelens en emoties. De training nodigt je uit om bewust stil te staan bij het ervaren van wat zich op dat moment aandient en zonder daar een direct oordeel over te hebben. Zo ontstaat ruimte om op een andere, meer effectieve manier met je gevoelens en gedachten om te gaan. Hierdoor kun je effectiever omgaan met stress, spanningen, burn-out klachten en/of somberheidsklachten. 

Doelgroep

  • Volwassenen
  • Werkenden of vrijwilligers met BURN-OUT klachten (VGZ-verzekerden met een aanvullendpakket kunnen vergoeding voor de training vragen tot maximaal 350 euro. Voorwaarde is wel dat je een verwijsbrief hebt van je huisarts.)
  • Mensen met lichamelijke klachten die moeilijk verklaarbaar zijn en die leiden tot veel piekeren, slechter slapen, pijnbeleving en werkuitval.

Te ontwikkelen competenties

  • Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu.
  • Effectief omgaan met stress, spanningen, piekeren, slaapproblemen.
  • Een vriendelijke houding naar jezelf en anderen.
  • Een nieuwe houding aannemen ten aanzien van lichamelijke klachten, die kunnen leiden tot een positiever ervaren van het eigen welzijn en welbevinden.
"Ik dacht altijd dat ik tijd te kort had voor al mijn taken en ik jaagde mezelf op. In de loop van de training ervaarde ik dat ik mijn werkzaamheden geconcentreerder en rustiger uitvoer."
Ervaring
Deelneemster

Inhoud van de training
De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een stilte dag tussen bijeenkomst 6 en 7.
In de bijeenkomsten leer je jezelf  vier basis mindfulnessoefeningen aan: de lichaamsscan, zitmeditatie, loopmeditatie en bewegen in aandacht. Een belangrijk onderdeel is de beoefening thuis, per bijeenkomst krijgt u huiswerkopdrachten.

Leren van elkaar 
Deelnemers kunnen ook van elkaar leren. Daarom worden zij in de gelegenheid gesteld om samen te spreken over persoonlijke ervaringen tijdens de training of opgedaan tijdens het huiswerk.

Kleding
Het advies is makkelijke kleding te dragen op de trainingsavonden en de stiltedag. Neem ook een fleecedeken mee. Al het overige trainingsmateriaal is aanwezig. 

Inschrijven
Klik hier..

Kennismakingsgespek
Voorafgaand aan de training is er een informatiebijeenkomst en word je uitgenodigd voor een individueel gesprek.

TANDEM
De afkorting TANDEM  betekent Traning AaNdacht DEmentie en Mantelzorger(s). Lees meer…

"Ik geef duidelijker aan waar mijn grenzen liggen en vertrouw op mezelf."
Ervaring
deelnemer
Schuiven naar boven