Zitten in stilte, met aandacht voor de in- en uitademing is een vorm van mediteren. Iedere maandagavond komen we samen van 19:30 uur tot 21:30 uur. Drie periodes van zitmeditatie, afgewisseld met loopmeditatie. Ervaring hebben is niet nodig.

Wat mediteren kan zijn
Samen mediteren op een regelmatige manier zoals wij doen op de maandagavonden en donderdag ochtend, maakt ons tot een sangha. Sangha betekent: een groep mensen met wie je samen je spirituele beoefening doet. Sangha is geen familie en toch heeft het er wel kenmerken van. Zo is er een sterke verbinding voelbaar. En tegelijkertijd ook: je hebt elkaar niet uitgekozen. Je zit als het ware met elkaar opgescheept.
De verbindende factor die ons samenbrengt op de is een verlangen naar inzicht, wijsheid of verlichting of een behoefte aan meer betekenisgeving, diepte, stilte, gezamenlijkheid.

Sangha is ook een plek waar we onze thema’s, innerlijke overtuigingen en patronen tegenkomen. Of een beoefening in zichzelf. Oefenen in het steeds zien welke patronen we tegenkomen en zonder oordeel te zijn met alle emoties en reacties die er opkomen. Te oefenen met niet-oordelen, verdraagzaamheid, vertrouwen en geduld. Met loslaten en terugkeren naar het zitten, de houding, de adem, de levensenergie die we delen met elkaar en met alles wat leeft. De Vietnamese leraar Thich Nhat Hahn noemt het ‘inter-being’. Het gaat ook over hoop. Hoop over hoe we op een heilzame manier met elkaar kunnen leven. En samen zorg kunnen dragen voor onszelf, de ander en onze aarde. We zijn samen sangha. En of je nu eenmalig meedoet, regelmatig of altijd: je bent onderdeel van het geheel en je bent welkom. Precies zoals je bent.

Schuiven naar boven