Soetradienst

Op de tweede woensdag van de maand is er een soetradienst als onderdeel van de meditatiebijeenkomst. Soetras zijn oude teksten die overgedragen worden via het woord, door het overschrijven van tekst en door zang.

De soetradienst is een gift aan de wereld. De inhoud raakt het universum, de oorsprong van de sanghalijn en het goede wat gewild wordt voor nu en de toekomst. Tijdens de soetradienst is er extra aandacht voor mensen die ziek zijn en voor mensen die om andere reden extra steun nodig hebben.

Wanneer er nood is wordt er vaak gedacht en beleefd dat we er alleen voorstaan. Dit hoeft niet zo te zijn, door met elkaar teksten te reciteren is er onderlinge verbondenheid en steun. Daarnaast vragen we tijdens de dienst de steun van Kwan Yin, de manifestatie van een verlicht persoon (Avalokiteshvara) die net zo lang terug keert naar de wereld / het universum tot dat al het leed is opgelost.

Schuiven naar boven